Kosina Reality

» Pozemky, Pod svatou Annou, k.ú. Dolní Pelhřimov, Cheb

Nabízím k prodeji soubor pozemků s výhledem do krajiny, na velice pěkném místě v místě nazývaném Pod svatou Annou. V části jednoho pozemku je možná výstavba. Jedná se o ucelený soubor pozemků, mírně svažitých jižním směrem, 2 km od hranic s Německem. Celková výměra pozemků je 34.962 m2, katastrální území Dolní Pelhřimov a obec Cheb. Podél západní části pozemků vede do kopce asfaltová komunikace, turisticky užívaná, směrem na jeden kilometr vzdálenou Zelenou Horu a Bismarckovu rozhlednu. Soubor pozemků je nabízen k prodeji pouze jako celek a nelze prodat pouze jeho část.

Severozápadní část pozemku o výměře 3.351 m2 je platným územním plánem vedena jako: RH2 – rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – agroturistika. Hlavní využití: ubytování. Přípustné využití: stravování, ohrazení, oplocení, malá architektura. Podmíněně přípustné využití:
▪ zemědělská stavba, vzdělávání a výchova, kultura, obchodní prodej, tělovýchova a sport, kempy, služby,
lázeňství – za podmínky že se jedná o stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací
▪ služební byty – do poloviny podlahové plochy stavby hlavního využití
▪ související dopravní a technická infrastruktura – za podmínky že nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami.

Ostatní části předmětných částí pozemků jsou vedeny jako: plochy zemědělské (NZ 2-zastavitelné dle §18SZ ), přípustné využití: ohrazení, související dopravní a technická infrastruktura.

Pro více informací mě kontaktujte.